Usluga provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 12 mjeseci

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Usluge provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 12 mjeseci, Ev.br. 21-24.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2024. godine do 10:00 sati.

21_24_DoN_konačno

21_24_Troškovnik

Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju tijekom 2024. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju tijekom 2024. godine, Ev.br. 03/24.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. siječanj 2024. godine do 10:00 sati.

03_24_DoN_Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju

03_24_Troškovnik

03_24_Odluka

03_24_Zapisnik

Nabava tehničkih plinova tijekom 2024. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava tehničkih plinova tijekom 2024. godine, Ev.br. 02-24.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. siječanj 2024. godine do 10:30 sati.

02_24_Nabava tehničkih plinova tijekom 2024. godine

02_24_Troškovnik_Tehnički_plinovi

02_24_Odluka

02_24_Zapisnik

Nabava računala s pripadajućom opremom

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava računala s pripadajućom opremom, Ev.br. 39-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29.lipanj 2023.g. do 10:00 sati.

39_23_Poziv na dostavu ponuda

39_23_Prilog 2.1. Troškovnik_grupa 1

39_23_Prilog 2.2. Troškovnik_grupa 2

39_23_Prilog 3.1. Tehnička specifikacija_grupa 1

39_23_Prilog 3.2. Tehnička specifikacija_grupa 2

39_23_Odluka

39_23_Zapisnik

 

 

Godišnje ispitivanje i održavanje opreme u EX izvedbi

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Godišnje ispitivanje i održavanje opreme u EX izvedbi, Ev.br. 38-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28. lipanj 2023.g. do 11:00 sati.

38_23_DoN_konacno

38_23_Troškovnik_EX oprema

PLAN PREGLEDA 1

PLAN PREGLEDA 2

PLAN PREGLEDA 3

38_23_Odluka_i_zapisnik