Objašnjenje računa za plin

 

Primjer računa za plin