Bulb

Program za unaprjeđenje energetske učinkovitosti  javne rasvjete u Primorsko-goranskoj županiji.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program NPP Adariatic 2000-2006 / PHARE 2006, a provodio se u razdoblju od 19. kolovoza 2008. do 18. studenog 2009. godine.

Jedna od aktivnosti projekta bila je i demonstracija sustava učinkovite javne rasvjete zamjenom neučinkovite na odabranoj pilot ulici. Za demonstracijsku pilot ulicu izabrana je Ulica Marina Jakominića u Rijeci (Marčeljeva draga) gdje je izvršena zamjena 50 svjetiljki. Stare, energetski neučinkovite svjetiljke koje koriste živine izvore svjetlosti zamijenjene su novim, energetski učinkovitim i ekološkim svjetiljkama koje koriste visokotlačne natrijeve izvore svjetlosti. Stare svjetiljke su bile snage 400W (425W s predspojnim napravama), a zamijenjene su novim snage 250W (275W s predspojnim napravama).

Novoinstalirana javna rasvjeta posjeduje dvostupanjsku regulaciju – u kasnim noćnim satima (23:00 – 05:00) kada je smanjen intenzitet prometa snaga svjetiljki se reducira, odnosno smanji.

Treba naglasiti da je ovim projektom smanjena potrošnju električne energije, ali i povećana srednja rasvijetljenost ulice, a time i sigurnost svih sudionika u prometu.

 

Rezultati modernizacije ulice:

  • Srednja rasvijetljenost prije rekonstrukcije: 7,3 lux
  • Srednja rasvijetljenost nakon rekonstrukcije: 41,6 lux

Potrošnja električne energije:

Prije rekonstrukcije:

50 svjetiljki x 10 sati x 356 dana x 425W = 77.562 kWh/god

Nakon rekonstrukcije:

50 svjetiljki x 3 sata x 356 dana x 275W = 15.056 kWh/god

50 svjetiljki x 7 sati x 356 dana x 170W = 21.718 kWh/god

 

UKUPNO: 36.774 kWh/god

 

UŠTEDA: 77.562 – 36.774 = 40.793 kWh/god ili cca. 53%
Smanjenje emisija CO2:

40.793 kWh x 276,75 gCO2/kWh = 11,29 t/godina

 

Rasvjeta prije rekonstrukcije:

 

Rasvjeta nakon rekonstrukcije: