Javna nabava

Energovi postupci javne nabave dostupni su putem sljedeće poveznice: https://www.poslovni-sustavi.hr/kategorija/javna-nabava/energo-jn/ 

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi dostupni su na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

 

Odluka o načinu provođenja postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura odnosno radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura

 

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16):

Energo d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi,  sa sljedećim gospodarskim subjektom

CROPLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, OIB: 35570445777