Izvješće o kvaliteti prirodnog plina

Prirodni plin je bez boje, okusa i mirisa, zato mu se iz sigurnosnih razloga, za upotrebu u širokoj potrošnji, dodaje odorant kako bi se mogao namirisati u koncentracijama mnogo manjima od donje granice zapaljivosti.

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je novi sustav praćenja kvalitete plina kromatografima (poveznica: Kvaliteta prirodnog plina – objava podataka – Plinacro d.o.o.) u skladu s Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila transportnog sustava (NN 89/19) a sve temeljem Zakona o tržištu plina (NN 50/18).

U razdoblju do 30. rujna 2022., energija isporučenog plina utvrđivala se kao umnožak količine plina (m³) i iznosa donje ogrjevne vrijednosti Hd (kWh/m³), odnosno obračun i naplata plina krajnjim kupcima vršio se primjenom donje ogrjevne vrijednosti plina Hd. Od 1. listopada 2022. počinje obračun i naplata isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti Hg. Od operatora distribucijskih sustava novi način obračuna zahtijeva utvrđivanje energije isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti Hg, uz primjenu faktora korekcije (0,9476) za preračunavanje obujma plina pri standardnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 15°C) na obujam plina pri normalnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 0°C).

Predmetni način obračuna u skladu je sa Odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije iz rujna 2021 godine, navedenim u Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 100/21) i Izmjenama i dopunama Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 100/21).

 

Standardna kvaliteta prirodnog plina (arhiva)