Distribucija plina

Pouzdana distribucija prirodnog plina osigurava lak i siguran transport plina te je dostupna u svako vrijeme svim korisnicima po reguliranoj cijeni, uvažavajući pritom sigurnost, redovitost i kvalitetu usluge. Energo d.o.o. svakodnevno proširuje distribucijsku mrežu kako bi bio na usluzi što većem broju korisnika na području grada Rijeke i okolice.

S glavnog magistralnog plinovoda Pula-Rijeka-Karlovac plin se preuzima na dvije mjerno regulacijske stanice gdje se ujedno vrši odorizacija te regulacija tlaka.

Stanice:

  • MRS RIJEKA ZAPAD je smještena u Marčeljima te opskrbljuje područje Grada Rijeke (spojnim VT plinovodom 16 bar), općina Kostrena, Viškovo i Klana.
  • MRS RIJEKA ISTOK je smještena kod Industrijske zone Kukuljanovo te opskrbljuje (ST plinovod 4 bar) područje Grada Bakra (Industrijsku zonu Kukuljanovo) i Općinu Čavle.

Radni tlak većeg dijela distribucijskog sustava iznosi 400mbar dok na području Općina Viškovo, Pehlin i radne zone Kukuljanovo iznosi 4bar.

Na području grada Kraljevice i naselja Šmrika, vrši se proizvodnja i distribucija miješanog plina (smjesa propan-butan i zrak).

Iznos naknade za priključenje na distribucijski sustav, kao i za naknadno povećanje priključnog kapaciteta određuju se

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski sustav i za povećanje priključnog kapaciteta_2022-2026

Distribucijski sustav plinovoda u funkciji je već više od 165 godina i od tada do danas kroz plinsku mrežu prolazio je gradski, miješani te naposljetku prirodni plin. Dužina distribucijske mreže iznosi više od 330 km, a broj krajnjih korisnika (obračunskih mjernih mjesta) je nešto veći od 22.400. U 2021. godini krajnjim kupcima distribuirano je više od 259.000.000 kWh prirodnog plina.