Energetska učinkovitost javne rasvjete – Rijeka

Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka – I faza

Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a provodio se u Rijeci u razdoblju od 2009 do 2010. godine.

Prema projektu izvedena je rekonstrukcija infrastrukture dijela javne rasvjete u cilju smanjenja potrošnje el. energije cijelog sustava, smanjenja emisija stakleničkih plinova kao i ostalih štetnih tvari u atmosferu, smanjenja svjetlosnog onečišćenja, te povećanja srednje rasvijetljenosti prometnica.

Tijekom dvije godine provedbe projekta zamijenjeno je 1100 rasvjetnih tijela ukupne snage 246,327 kW s novim, suvremenim, ekološkim i energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima ukupne snage 153,874 kW. Od novih 1100 rasvjetnih tijela, njih 426 posjeduje mogućnost regulacije snage što dodatno pridonosi uštedama električne energije. Broj novih svjetiljki i njihova snaga prikazani su sljedećom tablicom:

 

KomadaSnaga svjetiljke nakon rekonstrukcije
66870W (83W)
194150W (170W)
238250W (275W)
Tablica: Broj novih svjetiljki i njihova snaga

 

Fotografije pojedinih lokacija s novim rasvjetnim tijelima:

 

 

Rezultati projekta:

Instalirana snaga prije rekonstrukcije: 246,327 kW

Ukupan broj zamijenjenih rasvjetnih tijela: 1100

Instalirana snaga nakon završetka projekta: 153,874 kW

Godišnja potrošnja el. energije prije rekonstrukcije: 989.002,905 kWh

Godišnja potrošnja el. energije nakon rekonstrukcije: 528.976,980 kWh

 

 

Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka – II faza

Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, a provodio se u Rijeci 2014. godine.

Zona zahvata projekta obuhvaćala je 5 prometnica na istočnom dijelu Rijeke:

  • Kumičićeva ulica
  • Ulica Tome Strižića
  • Radnička ulica
  • Kvaternikova ulica
  • Ulica Drage Gervaisa

Na području koje je obuhvaćeno projektom zamijenjeno je 151 rasvjetno tijelo (svjetiljka). Iako postojeće svjetiljke kao izvor svjetlosti u najvećoj mjeri koriste visokotlačne natrijeve žarulje koje su energetski učinkovite i prihvatljive, zbog vrlo loše ili nikakve optike, svjetlotehnički učinak im je daleko ispod razine današnjih svjetiljki.

Na izabranom području dominirale su zastarjele svjetiljke s lošom optikom, često i s požutjelim staklom te su bile na kraju svojeg životnog vijeka. Za većinu njih je bilo teško ili nemoguće dobaviti rezervne dijelove što je otežavalo i poskupljivalo održavanje. Kao izvor svjetlosti koristile su se visokotlačne natrijeve žarulje snaga 150W, 250W ili 2x150W. Uz visokotlačne natrijeve žarulje, na izabranom području zatečene su i 4 svjetiljke koje kao izvor svjetlosti koriste visokotlačne živine žarulje snage 400W. Uz navedeno, velika većina svjetiljki nije ekološkog dizajna i ne zadovoljava uvjet zasjenjenosti svjetiljke za zonu E3 u kojoj su se nalazile, odnosno ULOR=0-5%. Također, u navedenim ulicama nije postojala regulacija svjetiljki, te su one tijekom cijele noći radile nazivnom snagom. Sve navedeno uzeto je u obzir prilikom energetske analize postojećeg stanja.

 

Slika 1: Svjetiljke prije provedbe projekta – tip MAGISTRALA

 

Slika 2: Svjetiljke prije provedbe projekta – tip CD

 

RASVJETNA TIJELA NAKON REALIZACIJE PROJEKTA

Kroz projekt su se u izabranim ulicama zamijenile stare i dotrajale svjetiljke s najmodernijim tipom LED svjetiljki proizvođača GRAH AUTOMOTIVE i to: 126 LED svjetiljki tipa LSL 90, nazivne snage 134W s dvostupanjskom regulacijom te 25 LED svjetiljki tipa LSL 60, nazivne snage 93W. Svjetiljke na raskrižjima, kao i svjetiljke snage 93W se ne reguliraju. Nove svjetiljke su u potpuno zasjenjenoj izvedbi i posjeduju kvalitetnu optiku. Također, svjetiljke zadovoljavaju sve potrebne ekološke standarde kao što su: minimalno rasipanje svjetlosti na područja koja ne želimo osvijetliti, visoka energetska učinkovitost te pozitivan utjecaj na smanjenje potrošnje energije i emisiju stakleničkih plinova.

Osim zamjene svjetiljki u svakom je stupu zamijenjena i razvodna pločica kao i usponski vod.

 

Slika 3: Nova LED svjetiljka (tip: LSL 90)

 

Slika 4: Svjetiljke nakon provedbe projekta – tip: LSL 90

 

Slika 5: Svjetiljke nakon provedbe projekta – tip: LSL 60

 

REGULACIJA RADA SUSTAVA

U Ulici Drage Gervaisa postavljene su svjetiljke LSL 60 snage 93W, dok su u preostalim ulicama obuhvaćenim projektom postavljene svjetiljke LSL 90 snage 134W.

Na sva raskrižja izabranih ulica postavljene su svjetiljke snage 134W, koje se ne reguliraju, odnosno kojima se snaga, a time i svjetlosni učinak tijekom noći ne smanjuje. Isto tako, svjetiljke koje su postavljene u Ulici Draga Gervaisa nisu regulirane. Sve ostale svjetiljke koje su instalirane posjeduju regulaciju u dva stupnja, te rade u reguliranom režimu rada:

  • u razdoblju od 23 sata pa do 06 sati ujutro, snaga svjetiljki smanji se na 50% nazivne snage.

Novoinstalirane svjetiljke se uključuju preko impulsa utisnutog u niskonaponsku mrežu i MTU prijemnika ugrađenih u razvodne ormare javne rasvjete.

 

BROJ RADNIH SATI SUSTAVA JAVNE RASVJETE

Javna rasvjeta na području grada Rijeke se uključuje kada srednja rasvijetljenost padne ispod 20 lux-a, u trajanju duljem od 5 minuta (kako bi se izbjeglo paljenje javne rasvjete pri kratkotrajnim smanjenjima rasvijetljenosti). Dakle, broj sati rada javne rasvjete može se razlikovati iz godine u godinu, a ovisi o geografskom položaju i vremenskim uvjetima koji su vladali u promatranoj godini.

Kako je gotovo nemoguće doći do stvarnih podataka o broju sati rada javne rasvjete za pojedinu godinu, za potrebe Izvješća o realizaciji projekta usvaja se podatak o 4100 radnih sati javne rasvjete za godinu prije realizacije projekta, kao i za godinu nakon realizacije projekta. Ovaj podatak je propisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u natječajnoj dokumentaciji.

 

UKUPNA GODIŠNJA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U SUSTAVU JAVNE RASVJETE PRIJE I POSLIJE REALIZACIJE PROJEKTA

Obzirom da je projekt realiziran u srpnju 2014. godine, nije moguće dostaviti stvarnu godišnju potrošnju nakon realizacije projekta baziranu na računima za električnu energiju. Ovo ćemo moći učiniti tek u kolovozu 2016. godine (nakon što prođe godina dana od montaže novih LED svjetiljki) i to na način da se prikupe računi el. energije za javnu rasvjetu, za 15 mjernih mjesta iz kojih se napaja 151 novoinstalirana LED svjetiljka. Tada će se usporedbom računa za godinu prije i godinu nakon realizacije projekta moći zaključiti odgovaraju li stvarne uštede u potrošnji električne energije onima dobivenim izračunom:

Instalirana snaga dijela javne rasvjete prije modernizacije:

24 x 187,5W = 4,50 kW

83 x 312,5W = 25,9375 kW

40 x 375W = 15,00 kW

4 x 500W = 2,00 kW

UKUPNO: 47,4375 kW

 

Godišnja potrošnja električne energije prije modernizacije:

47,4375 kW x 4.100 h/god = 194.493,75 kWh/god

UKUPNO: 194.493,75 kWh/god

 

Instalirana snaga dijela javne rasvjete nakon modernizacije:

Regulirane svjetiljke:

87 x 134W = 11,658 kW

Neregulirane svjetiljke:

39 x 134W = 5,226 kW

25 x 93W = 2,325 kW

UKUPNO: 19,209 kW

 

Godišnja potrošnja električne energije nakon modernizacije:

Regulirane svjetiljke:

11,658 kW x 4.100 h/god x 0,72 = 34.414,416 kWh/god

Neregulirane svjetiljke:

7,551 kW x 4.100 h/god = 30.959,10 kWh/god

UKUPNO: 65.373,516 kWh/god

*Napomena: Kod proračuna godišnje potrošnje električne energije za regulirane svjetiljke uziman je u obzir faktor r=0,72 koji podrazumijeva 50%-tno smanjenje snage svjetiljke u razdoblju od 23:00h do 06:00h.

 

PROCJENA UŠTEDA U POTROŠNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Godišnja potrošnja električne energije prije modernizacije:  194.493,75 kWh/god

Godišnja potrošnja električne energije nakon modernizacije: 65.373,516 kWh/god

 

Smanjenje godišnje potrošnje električne energije nakon modernizacije:

194.493,75 kWh/god – 65.373,516 kWh/god = 129.120,234 kWh/god

 

PROCJENA SMANJENJA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA

Prilikom proračuna smanjenja emisije stakleničkih plinova, korišteni specifični faktori emisija (pretvorbeni faktori) za električnu energiju su:

  • 0,376 kgCO2/kWh

 

SMANJENJE EMISIJE CO2

Emisija CO2 prije modernizacije:

(194.493,75 x 0,376)/1000 = 73,12965 tCO2/god

Emisija CO2 nakon modernizacije:

(65.373,51 x 0,376)/1000 = 24,58044 tCO2/god

 

Smanjenje emisije CO2 nakon modernizacije:

73,12965 tCO2/god – 24,58044 tCO2/god = 48,54921 tCO2/god