Opskrba toplinskom energijom

Opskrba toplinskom energijom odvija se u 149 toplinskih podstanica kroz koje se ukupno opskrbljuje 258 stambenih zgrada.

Fakturiranje usluga zagrijavanja prostora i isporuke tople sanitarne vode obavlja se na dva načina i to:

  • posredstvom tvrtke «RI-STAN» d.o.o. za korisnike Tarifne grupe Kućanstva koja već dugi niz godina obavlja usluge objedinjene naplate troškova stanovanja u gradu Rijeci
  • putem računovodstva u «Energo d.o.o.» d.o.o. za korisnike Tarifne grupe Industrija i poslovni prostori