Cjenik nestandardnih usluga

Nestandardna usluga ona je usluga koja nije sadržana u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama za energetske djelatnosti za koje se primjenjuje metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki, te se plaća prema cjeniku nestandardnih usluga.

Cjenik za nestandardne usluge:

 

 

 

Arhiva: