GIS javne rasvjete

Što je GIS javne rasvjete?

Pod pojmom GIS (Geografski Informacijski Sustav) podrazumijeva se informatički sustav namijenjen prikupljanju, obradi, analizi, upravljanju, prikazivanju i održavanju prostorno orijentiranih informacija. Objekti se na karti prikazuju simbolima na njihovim stvarnim lokacijama u prostoru, a istovremeno sustav uspostavlja vezu samog simbola i baze podataka u kojoj se nalaze svi relevantni podaci o objektu. Na taj je način vrlo lako doći do podataka o svakom od objekata, ali i provoditi prostorne (ili neke druge) analize o objektima/instalacijama koje GIS obrađuje.

Ukoliko su GIS-om obuhvaćeni objekti javne rasvjete, pri čemu se misli na rasvjetna mjesta, napojne vodove i mjerna mjesta, govori se o GIS-u javne rasvjete.

 

Po čemu je naš GIS javne rasvjete drugačiji od ostalih?

Energo d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo s javnom rasvjetom u gradu Rijeci kako po pitanju održavanja, projektiranja i izgradnje novih instalacija tako i u razvoju vlastitog GIS rješenja. Unutar tvrtke, stručnjaci različitih profila (projektanti, menadžeri, tehničari, informatičari, …) udružili su svoja znanja i iskustva i razvili sustav koji se sastoji od iznimno bogate baze podataka o javnoj rasvjeti i jedinstvenog vlastitog programskog rješenja. Radi se o aplikaciji GISlight namijenjenoj ažuriranju podataka o javnoj rasvjeti (unutar GIS-a) i dobivanju većeg broja izvješća i analiza vezanih uz trenutno stanje u JR, njezin rad (potrošnja električne energije, emisija CO2), praćenje utroška rezervnih dijelova po radnim nalozima i slično. Ukratko, ovakav GIS korisniku daje mogućnost potpunog uvida u stanje javne rasvjete i sve aktivnosti koje su uz nju vezane.

Korisnici ovog sustava poglavito su jedinice lokalne samouprave, ali i svi oni koji na bilo koji način brinu o javnoj rasvjeti.

 

Gdje se koristi?

Energov GIS JR sa pripadajućom aplikacijom GISlight trenutno se koristi u više gradova i općina Primorsko-Goranske županije i dvije općine u Sloveniji (Radenci i Slovenske Konjice).

 

Što nudimo?

Energo d.o.o. posjeduje stručan kadar i potrebnu opremu (GPS, tragač podzemnih instalacija, …) stoga se GIS javne rasvjete nudi po sistemu „ključ u ruke“ što obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • Snimanje instalacija javne rasvjete na terenu i izradu digitalnog katastra instalacija
  • Prikupljanje podataka o instalacijama javne rasvjete kako na terenu tako i iz postojeće dokumentacije
  • Unos svih podataka u GIS bazu koristeći vlastitu aplikaciju GISlight
  • Instalaciju GIS baze prikupljenih podataka zajedno sa aplikacijom GISlight na računalnu opremu korisnika
  • Mogućnost održavanja cijelog sustava