Plin (pojmovi)

Distribucija plina – razvod plina distribucijskim sustavom visoke, srednje i niske tlačne razine radi isporuke plina krajnjim kupcima, uključujući pomoćne usluge, a isključujući opskrbu plinom

Operator distribucijskog sustava – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije plina i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava na određenom području i gdje je izvodivo, njegovo povezivanje s drugim sustavima te za osiguranje dugoročne sposobnosti sustava da zadovoljava razumne potrebe za distribucijom plina

Opskrba plinom – prodaja ili preprodaja plina kupcu

Nestandardna usluga – usluga koja nije sadržana u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama za energetske djelatnosti za koje se primjenjuje metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki, te se plaća prema cjeniku nestandardnih usluga