Tarifne stavke za CTS

Tarifna grupa – kategorija potrošnje, odnosno grupa potrošača toplinske energije sličnih karakteristika potrošnje; označava se kao Tg

Tarifni model – model obračuna potrošnje toplinske energije; označava se kao TM

Tarifna stavka – dio tarifnog sustava kojom se u financijskom iznosu u eurima određuje vrijednost koja se odnosi na predanu toplinsku energiju ili snagu za energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije unutar određene tarifne grupe, ovisno o tarifnom modelu; označava se kao T

Tarifne stavke za krajnje kupce toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima (CTS):

 

Arhiva: