Tarifne stavke za ZTS

Zatvoreni toplinski sustav je toplinski sustav koji obuhvaća više industrijskih i/ili stambeno-poslovnih zgrada/građevina, koje počinje mjestom preuzimanja ulaznog energenta za proizvodnju toplinske energije do mjesta razgraničenja s kupcem, a uključuje mjerila toplinske energije i vanjske instalacije koje su kraće od 2000 metara i ima priključeno manje od 500 samostalnih uporabnih cjelina.

Cijena za isporučenu toplinsku energiju za krajnje kupce toplinske energije u zatvorenim toplinskim sustavima (ZTS) i samostalnim toplinskim sustavima (STS) odnose se na sve ostale toplane i kotlovnice spojene na toplinske sustave Energo d.o.o. Rijeka:

 

Arhiva: