iURBAN

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7). U njega je uključeno devet partnera iz šest europskih zemalja: Sensing & Control S. L. (Španjolska), Vitrociset (Italija), IES (Ujedinjeno Kraljevstvo), Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg (Njemačka), Fraunhofer (Njemačka), EAP (Bugarska), EVN TP (Bugarska), Grad Rijeka (Hrvatska) i Energo d.o.o. (Hrvatska).

U okviru projekta iURBAN razvijena je i vrednovana softverska platforma koja integrira ICT  bazirane sustave za upravljanje energijom u dva europska grada. iURBAN (akronim za engl. „intelligent URBAn eNergy tool“, tj. pametni alat za gospodarenje energijom u gradovima) objedinjava/osigurava korisne podatke za novo-razvijeni sustav za potporu odlučivanju, a koji omogućava potrebne parametre za generiranje i daljnje funkcioniranje novih poslovnih modela.  Novi poslovni modeli  će se bazirati na softverskoj platformi koja će uključivati aspekte ponašanja korisnika i proizvođača energije te će pridonijeti učinkovitom upravljanju i distribuciji energije na globalnoj razini, a na temelju podataka o proizvodnji i konzumiranju prikupljenih na lokalnoj razini.

Jezgra iUrban alata će biti PAMETNI urbani sustav za podršku odlučivanju (SMART urban Decision Support System (smartDSS)) – prilagođen sustav za upravljanje energijom i kontrolna platforma za upravljanje energijom na nivou grada.

Projekt iURBAN je baziran na preporukama programa za energetski učinkovite zgrade javno-privatnog partnerstva (Energy-Efficient Buildings Public-Private-Partnership) koji je pokrenut 2008. godine i zajednički je financiran od strane industrije i Europske komisije. Cilj iURBAN projekta je integrirati ICT infrastrukture unutar gradova te uključiti korisnike u aktivnosti energetske učinkovitosti te stvoriti nove poslovne modele uključujući sve sudionike (ICT tvrtke, komunalna poduzeća, ESCO tvrtke, gradske uprave, građane …). U ovom novom energetskom scenariju korisnici mogu proizvoditi vlastitu energiju, a gradovi češće otvarati obnovljive distribucijske resurse.

Dakle, projekt iURBAN je uglavnom vođen poslovnim i društvenim ciljevima. On povezuje nove  poslovne modele i inovativne ICT tehnologije u komercijalno isplativa, snažna, skalabilna, interoperabilna i integrirana pametna energetska rješenja za upravljanje energijom u gradovima.

 

iURBAN kao jedan od svojih ciljeva promiče poticanje građana na razvijanje svijesti o energetskoj učinkovitosti te postizanje energetskih i financijskih ušteda. S tim je ciljem u domove osam sudionika – Energovih korisnika – ugrađena SmartHome oprema kojoj je svrha očitanje potrošnje plina, a razvijena je i mobilna aplikacija koju korisnici koriste za praćenje i reguliranje potrošnje energije u svojim domovima.

Kako bi se sudionike dodatno potaklo na sudjelovanje, osmišljene su aktivnosti nagrađivanja korisnika za energetski učinkovito ponašanje, očuvanje energije na dnevnoj razini te korištenje aplikacije u skladu s energetskim savjetima i prijedlozima. Partneri koji su sudjelovali u promotivnim aktivnostima projekta – HNK Ivana pl. Zajca te Astronomski centar Rijeka i Bazeni Kantrida (pod upravom tvrtke Rijeka sport d.o.o.) – za korisnike projekta osigurali su vrijedne nagrade u obliku poklon-bonova. Tako osim energetskih i financijskih ušteda koji su rezultat korištenja SmartHome sustava, korisnici također mogu uživati i u kazališnim predstavama, korištenju bazena na Kantridi te edukativnim posjetima Astronomskom centru Rijeka.