Tarifne stavke za STS

Samostalni toplinski sustav je toplinski sustav preko kojeg se jednoj zgradi/građevini koja se sastoji od više samostalnih uporabnih cjelina isporučuje toplinska energija radi obračuna toplinske energije.

Cijena za isporučenu toplinsku energiju za krajnje kupce toplinske energije u zatvorenim toplinskim sustavima (ZTS) i samostalnim toplinskim sustavima (STS) odnose se na sve ostale toplane i kotlovnice spojene na toplinske sustave Energo d.o.o. Rijeka:

Arhiva: