Postoje li vremenski rokovi za promjenu opskrbljivača plinom?

Korisnici plina koji žele prijeći s javne opskrbe na tržišnu opskrbu mogu to učiniti u bilo kojem trenutku, neovisno o trajanju ugovora u obvezi javne usluge. Za korisnike koji žele potpisati novi tržišni ugovor s Energom, rok za prebacivanje od prvog dana narednog mjeseca je 20. u tekućem mjesecu (npr. za potpisane ugovore zaprimljene najkasnije do 20.7.2021. godine promjenu opskrbljivača moguće je izvršiti s 1.8.2021.).

Kako prijeći na tržišni ugovor s Energom?

Za prelazak na tržišni ugovor s Energom potrebno je sklopiti Ugovor o opskrbi plinom, osobnim dolaskom u Energo d.o.o. (šalter sala, Dolac 14), ili se ugovor zainteresiranoj stranci može poslati poštom ili mailom.

Sve dodatne informacije o Energovom tržišnom ugovoru o opskrbi plinom moguće je dobiti na neki od sljedećih načina:

  • e-mailom: podrska@energo.hr, plin-opskrba@energo.hr
  • telefonom: 0800 353 040 (besplatni info telefon), 353-044 i 353-018
  • osobnim dolaskom u šalter salu Energa, Dolac 14, Rijeka, radnim danom od 7 do 15 sati

Je li s 1.4.2021. godine Energo prestao biti opskrbljivač plinom na području grada Rijeke i okolice?

Ne, Energo je i dalje opskrbljivač prirodnim plinom za područje Rijeke i okolice, ali više nije opskrbljivač u obvezi javne usluge već tržišni opskrbljivač. Korisnici plina koji žele prijeći s javne opskrbe na Energovu tržišnu opskrbu mogu to učiniti u bilo kojem trenutku, neovisno o trajanju ugovora u obvezi javne usluge.

Energo d.o.o., osim kao tržišni opskrbljivač plinom, nastavlja svoj rad i kao operator distribucijskog sustava za ovo područje, što znači da i dalje očitava sve plinomjere neovisno o tome čiju je opskrbu korisnik odabrao.

Što za Energove korisnike znači liberalizacija plina koja je nastupila 1. travnja 2021. godine?

S početkom od 1. travnja 2021. godine, tržište plina je liberalizirano te su u ovom segmentu zavladali puni tržišni odnosi. Za korisnike plina iz kategorije kućanstva na području Rijeke i okolice, inače dugogodišnje Energove klijente, novi opskrbljivač u obvezi javne usluge isporuke prirodnog plina postala je Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., osim ako kupac ne odluči sklopiti novi tržišni ugovor s nekim od drugih opskrbljivača na tržištu.

Kako izvršiti promjenu korisnika usluge opskrbe plinom?

Kod promjene korisnika usluge opskrbe plinom potrebno je najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene obavijestiti Energo d.o.o. i sklopiti novi ugovor o opskrbi plinom te dostaviti očitano stanje plinomjera. Također, prethodni vlasnik/korisnik mora podmiriti sva dugovanja s osnova isporučenih usluga u periodu prije promjene vlasništva/korisništva.

Više 

Što je plinska instalacija?

Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora koji se nalazi u redukcijskom ormariću (koji služi za prekid opskrbe plinom) do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih aparata, uređaja te otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova.

Više