Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se briga o objektima i uređajima javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

Održavanje javne rasvjete na području grada Rijeke i općine Čavle Energo d.o.o. obavlja pomoću dva specijalizirana vozila sa hidrauličnim platformama visine 14 m i 20 m te jednim kombi vozilom uz sav potreban alat i rezervne dijelove. Na poslovima održavanja rade 3 ovlaštene ekipe elektromontera u dvije smjene.

Informacije o kvarovima na javnoj rasvjeti i njihovoj lokaciji prikupljaju se dojavom građana na dežurni telefon (0800 301 300) sa automatskom tajnicom koji je u funkciji 24 sata, slanjem obavijesti putem on-line obrasca te redovitim obilascima i pregledom stanja funkcionalnosti instalacije javne rasvjete od strane radnika održavanja.

 


 

Prijava kvara na javnoj rasvjeti

  Vaše ime i prezime (obvezno)

  Vaš broj telefona (obvezno)

  Kvar prijavljujem na prostoru

  Lokacija kvara (npr: u Ulici Pod lipom, kod kućnog broja 35, nasuprot kafića „Uzdravlje“)

  Opis kvara

  Vaša e-mail adresa (za kontakt)

  [recaptcha]