Zaštita osobnih podataka

Sukladno članku 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst) i članka 18. Društvenog ugovora Energo d.o.o. Rijeka, Uprava Društva dana 26.08.2014. godine donijela je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Za službenika za zaštitu osobnih podataka imenovana je Sanja Plander – Kamenar, dipl.iur.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja dužnosti propisane Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Kontakt:
telefon: 051/353-012; 051/353-006
telefax: 051/353-007
e-mail: sanja.plander@energo.hr