Tarifne stavke za opskrbu plinom – Poduzetništvo

Tržište plina za krajnje kupce tarifne grupe Poduzetništvo je organizirano na način da svi kupci imaju pravo na slobodan izbor opskrbljivača plinom. Krajnji kupac ima pravo na slobodan izbor opskrbljivača plinom, što uključuje i pravo na promjenu opskrbljivača, u skladu s aktom iz članka 89. Zakona o tržištu plina (NN br. 28/13).

Tarifne stavke za opskrbu plinom za korisnike tarifne grupe Poduzetništvo ugovaraju se na tržišnoj razini odnosno direktnim dogovorom između krajnjeg kupca i opskrbljivača te je svaki sklopljeni Ugovor o opskrbi plinom poslovna tajna.