Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire Energo d.o.o. Rijeka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine”, br. 25/13, 85/15 i 69/22).

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva kojeg možete:

  • donijeti osobno u sjedište Društva svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati;
  • poslati poštom na adresu Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka;
  • poslati elektroničkim putem na info@energo.hr

Službenik za informiranje: Iva Kapš

Kontakt telefon: 051/353-006

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac.

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/1415/14 i 141/22).

 

Akcijski plan: Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu