Tijela društva

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine je članovi Društva koje predstavljaju zakonski zastupnici ili njihovi opunomoćenici. Od ukupnog broja glasova, svaki član u skupštini raspolaže brojem glasova razmjernim veličini svojeg poslovnog udjela. Predsjednik Skupštine je Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

R. br.ČLAN DRUŠTVANOMINALNA VRIJEDNOST U EURUDJEL U TEMELJNOM KAPITALU U %BROJ GLASOVA S KOJIMA POJEDINI ČLAN RASPOLAŽE U %
1Grad Rijeka, Rijeka30.730.610,0091,87691,876
2Croplin d.o.o., Zagreb2.717.480,008,1248,124
Tablica: Članovi društva

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire vođenje poslovanja Društva i zastupa Društvo prema Upravi. Sastoji se od sedam (7) članova.

Članovi:

  • Ante Županić, predsjednik Nadzornog Odbora (Grad Rijeka)
  • Dalibor Sokolović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (Croplin d.o.o.)
  • Andrea Bakarčić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora (Grad Rijeka)
  • Čedomir Salević, član Nadzornog odbora (Grad Rijeka)
  • Nada Jelinić-Starčević, član Nadzornog odbora (Grad Rijeka)
  • Damir Toplak, član Nadzornog odbora (Predstavnik radnika)
  • Ivan Ivaniš, član Nadzornog odbora (Grad Rijeka)

 

UPRAVA

Upravu Društva čini jedan član (direktor) kojeg bira Skupština Društva tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova na mandat od četiri godine. Ponovni izbor je dopušten.

Marko Križanec, dipl.ing., EMBA – direktor Društva