Podnošenje prigovora

Sukladno odredbi članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) potrošač pisani prigovor, u odnosu na pruženu uslugu, može dostaviti:

  • osobno u sjedište Društva svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati;
  • poštom na adresu Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka;
  • elektroničkim putem na info@energo.hr

Na uredno dostavljen i potpisan prigovor sa povratnom adresom, Energo d.o.o. obvezuje se dostaviti odgovor u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Ukoliko potrošač nije zadovoljan zaprimljenim odgovorom te se predmetni problem ne uspije riješiti ni ponovljenim nastojanjima stručne službe Društva, sukladno odredbi članka 27. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) može podnijeti prigovor Povjerenstvu za reklamacije potrošača na sljedeći način:

  • osobno u sjedište Društva svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati;
  • poštom na adresu Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka;
  • elektroničkim putem na zastita_potrosaca@energo.hr

Na uredno dostavljen i potpisan prigovor sa povratnom adresom, Povjerenstvo za reklamacije potrošača obvezuje se dostaviti odgovor u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.