Distribucija toplinske energije

Distribucijski sustav čine energetski objekti i uređaji za prijenos toplinske energije od mjernog mjesta za preuzimanje toplinske energije, koje je na pragu energetskog objekta za proizvodnju toplinske energije, do mjernog mjesta za predaju toplinske energije koje je na mjestu razgraničenja vlasništva između distributera toplinske energije i kupca.

Razvod energije za zagrijavanje prostora i potrošne tople vode obavlja se pomoću medija koji je topla voda (do 110°C) koja cirkulira cjevovodima u zatvorenom krugu od toplane do podstanice na strani potrošača. Cjevovodi su gotovo u cijelosti (preko 90%) smješteni u betonskim energetskim kanalima.

Dužina toplovoda iznosi oko 16 km.