Toplinska energija

Proizvođač toplinske energije – pravna ili fizička osoba koja je od Agencije (HERA) dobila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije, osim ako drugačije nije propisano odredbama Zakona o tržištu toplinske energije

Distributer toplinske energije – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima

Opskrbljivač toplinskom energijom – energetski subjekt koji je registriran za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom, koji u centralnom toplinskom sustavu kupuje toplinsku energiju od proizvođača toplinske energije te sklapa ugovor o distribuciji s distributerom toplinske energije i prodaje toplinsku energiju kupcima, a u zatvorenom toplinskom sustavu kupuje ulazne količine energenta za transformaciju u toplinsku energiju i isporučuje toplinsku energiju kupcu radi obračuna toplinske energije

Kupac toplinske energije – pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca u samostalnom, zatvorenom i centralnom toplinskom sustavu.

Krajnji kupac – pravna ili fizička osoba koja kupuje toplinsku energiju za vlastite potrebe od kupca na temelju obračuna toplinske energije

 

TOPLINSKA ENERGIJA

Proizvođač toplinske
energije

Nabava goriva

Distributer toplinske
energije

Mreža, održavanje

Opskrbljivač toplinskom
energijom

Naplata, ugovori

Kupac

Energo, upravitelj, Ri-Stan, druga pravna ili fizička osoba

Krajnji kupac

Samostalna uporabna cjelina

 

Proizvodnja, distribucija i opskrba toplinske energije, uz distribuciju i opskrbu plinom, osnovne su djelatnosti trgovačkog društva Energo d.o.o. za koje su ishodovane dozvole za obavljanje djelatnosti od strane Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti (današnje Hrvatske energetske regulatorne agencije).