Objašnjenje računa za toplinsku energiju

Objašnjenje računa za toplinsku energiju možete preuzeti u PDF formatu.