O nama

Energo d.o.o., za proizvodnju i distribuciju plina i toplinske energije.

Energo d.o.o. je tvrtka koja se bavi plinom od 1852. godine, kao jedna od prvih plinara u ovom dijelu Europe. Danas se tvrtka, osim plinom, bavi toplinskom energijom, javnom rasvjetom i energetskom učinkovitošću općenito. Za više od 30.000 kućanstava i poslovnih prostora u gradu Rijeci i okolici osigurava korištenje toplinske energije i plina.

Energo d.o.o. sudjeluje u različitim europskim projektima kao što su: FP7 iURBAN projekt, FP7 Premptive projekt, IPA STOPCO2 itd.

Tvrtka je u većinskom vlasništvu Grada Rijeke te zapošljava 113 djelatnika.

 

SKUPŠTINA

NADZORNI ODBOR

UPRAVA/DIREKTOR

  PLIN  
 
TOPLINSKA ENERGIJA
JAVNA
RASVJETA
Tablica: Struktura organizacije (viša razina)

 

PLIN
 

TOPLINSKA
ENERGIJA

DISTRIBUCIJA PLINA
OPSKRBA PLINOM
MIJEŠANI PLIN
(CNG) STLAČENI PRIRODNI PLIN
PROIZVODNJA TOPLINSKE ENERGIJE
DISTRIBUCIJA TOPLINSKE ENERGIJE
KUPAC TOPLINSKE ENERGIJE
OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM
Tablica: Struktura organizacije (niža razina, 1.dio)

 

JAVNA
RASVJETA

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
GIS JAVNE RASVJETE
Tablica: Struktura organizacije (niža razina, 2.dio)

 

UPRAVA DRUŠTVA

Služba podrške poslovanju
rukovoditelj: Gordana Grdinić, dipl.oec. (gordana.grdinic@energo.hr)

Služba poslovnog planiranja
rukovoditelj: Ratko Kogoj, univ.spec.oec. (ratko.kogoj@energo.hr)

Služba za odnose s javnošću i marketing
rukovoditelj: Ana Bajek Križanec, mag.oec. (ana.bajek-krizanec@energo.hr)

Služba za GIS
rukovoditelj: Danko Bačac, ing.građ. (danko.bacac@energo.hr)

Služba automatike
rukovoditelj: Veljko Đirlić, dipl.ing.el. (veljko.dirlic@energo.hr)

 

SEKTOR PLINA
direktor: Duško Petrinić, dipl.ing. (dusko.petrinic@energo.hr)

Odjel razvoja plinske djelatnosti
voditelj: Marijan Koprivnjak, dipl.ing.stroj. (marijan.koprivnjak@energo.hr)

Služba opskrbe plinom
rukovoditelj: Terezija Čotić, dipl.oec. (terezija.cotic@energo.hr)

Služba distribucije plina
rukovoditelj: Goran Dokmanović, mag.ing.el. (goran.dokmanovic@energo.hr)

Služba punionice i proizvodnje miješanog plina
rukovoditelj: Duško Petrinić, dipl.ing. (dusko.petrinic@energo.hr)

 

SEKTOR TOPLINE
direktor: Vatroslav Jukić, dipl.ing.str. (vatroslav.jukic@energo.hr)

Služba proizvodnje toplinske energije
rukovoditelj: Krešimir Katalenac, dipl.ing.str. (kresimir.katalenac@energo.hr)

Služba održavanja i distribucije toplinske energije
rukovoditelj: Mladen Šuper, mag.str. (mladen.super@energo.hr)

Služba opskrbe toplinskom energijom
rukovoditelj: Boris Iličić, dipl.ing.str. (boris.ilicic@energo.hr)

 

SEKTOR JAVNE RASVJETE
direktor: Ksenija Mišetić Dobrota, dipl.ing.el. (ksenija.misetic@energo.hr)