Nominacije

Što su nominacije?

Energo d.o.o. je razvio vlastiti Sustav za daljinski nadzor i upravljanje, te predviđanje potrošnje plina (SCADA). Programski modul za predikciju potrošnje plina razvijen je u vodećoj europskoj tvrtki na ovom području, tvrtki IDS iz Njemačke, čiji je Energo d.o.o. zastupnik. Modul je godinama primjenjivan i usavršavan na europskim tržištima. Osnova za prognozu je matematički model koji uzima podatke iz arhive i pomoću neuronskih mreža izrađuje tablice predviđanja na satnoj osnovi.

  • Pouzdanost izračuna baziranih na neuronskim mrežama
  • Brzina i točnost izračuna
  • Dostupnost izvještaja i prognoza putem Interneta
  • Sigurnost podataka i redundantnost sustava
  • Arhiva povijesnih podataka na minutnoj, satnoj, dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj osnovi

 

Usluge nominacija

Izrada nominacije utroška plina, s pozicije distributera plina, važna je aktivnost koju je bilo potrebno dobro savladati s obzirom na članstvo Hrvatske u Europskoj uniji.

U europskim državama gdje je tržište plina slobodno, nominacije plina izrađuju se već godinama. Osim prognoziranja potrošnje plina, koje su osnova za izradu nominacija, razvili su se sustavi koji distributerima pomažu da im potrošnja plina ostane u nominiranim vrijednostima. Ovi sustavi nazivaju se moduli za plinsku optimizaciju. Ulaganje u razvoj ovakvih modula potaknut je cijenama koje su tamošnji distributeri plaćali za energiju uravnoteženja.

Energo d.o.o. distributer i opskrbljivač plina na području Primorsko goranske županije, 2006. godine nabavio je SCADA sustav koji ima ugrađen modul za plinsku optimizaciju. Isti omogućava da se jednom predane nominacije plina sljedeći dan zaista uspješno i realiziraju. Time je moguće ostvariti značajnu financijsku uštedu i u situaciji kada točnost nominacije nije u željenim okvirima, jer je upravo tada optimizacija plina svojevrsni sigurnosni mehanizam za nominacije.

Ponuda usluga nominacija tvrtke Energo d.o.o. sastoji se u projektiranju i izvođenju sustava za daljinski nadzor i upravljanje u dvije osnovne kategorije:

  • Outsourcing sustava za daljinski nadzor i upravljanje tvrtke Energo d.o.o. ( E-3PO MODELI )
  • Izvedba vlastitog nadzorno-upravljačkog sustava ( SCADA MODELI )