Zakonska regulativa

ENERGETIKA

Zakon o energiji (”Narodne novine”, br. 120/1214/14 i 102/15)
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (”Narodne novine”, br. 120/12)
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (”Narodne novine”, br. 130/09)

 

PLIN

Zakon o tržištu plina (”Narodne novine”, br. 18/1823/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
Opći uvjeti opskrbe plinom (”Narodne novine”, br. 50/18 PDF88/1939/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (”Narodne novine”, br. 127/17)
Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (”Narodne novine”, br. 50/1888/1936/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (”Narodne novine”, br. 48/18 PDF25/19)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (”Narodne novine”, br. 34/1814/20)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (”Narodne novine”, br. 48/18 PDF)
Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (”Narodne novine”, br. 31/14)
Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (”Narodne novine”, br. 48/18 PDF)
Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina (”Narodne novine”, br. 122/16)
Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (”Narodne novine”, br. 78/14)

Pravila o organizaciji tržišta plina (“Narodne novine”, br. 50/18)

Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (“Narodne novine”, br. 65/15)

 

TOPLINSKA ENERGIJA

Zakon o tržištu toplinske energije (”Narodne novine”, br. 80/13, 14/1486/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (”Narodne novine”, br. 35/14)
Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (”Narodne novine”, br. 35/14 i 129/15)
Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije (”Narodne novine”, br. 35/14)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (”Narodne novine”, br. 56/14)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (”Narodne novine”, br. 56/14)
Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (”Narodne novine”, br. 99/14, 27/15 i 124/15)
Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka (”Narodne novine”, br. 105/14)
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka (”Narodne novine”, br. 105/14)
Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (”Narodne novine”, br. 1/14)

Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage (“Narodne novine”, br. 42/16)

 

JAVNA RASVJETA

Zakon o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13, 147/14).

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zakon o energetskoj učinkovitosti (”Narodne novine”, br. 127/14)
Zakon o gradnji (“Narodne Novine”, br. 153/13)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“, br. 48/14, 150/14, 133/15)
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada („Narodne novine“, br. 81/12, 29/13, 64/13, 78/13). Pravilnik važi samo u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete i primjenjuje se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
Pravilnik o osobama ovlaštenima za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pravilnik sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (“Narodne novine”, br. 73/15)
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijajna i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (“Narodne novine”, br. 73/15, 133/15)