CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove

CEKOM za pametne gradove bio je najveći razvojni projekt u Hrvatskoj u području ICT-a. Projekt je okupio 20 partnera, kako javnih i privatnih poduzeća tako i institucija za istraživanje i širenje znanja. Projekt je obuhvaćao šest potprojekata, a u jedan od njih (4D inteligentna infrastruktura) bio je uključen i Energo u svojstvu Domenskog partnera. Riječ je o potprojektu koji se odnosi na upravljanje komunalnom infrastrukturom, a koji je sadržavao više logičkih cjelina unutar kojih se radilo na istraživanju odnosno razvoju više različitih proizvoda.

Energo je bio najviše zainteresiran, iako je bio uključen i u ostale projekte, za razvoj sustava za detekciju i prepoznavanje podzemnih instalacija koristeći GPR (Ground Penetration Radar). Uloga naše tvrtke bila je u upoznavanju projektnih partnera sa specifičnostima komunalne infrastrukture kojom Energo upravlja, definiranje testnih područja na kojima su se provodila testna snimanja, provođenje samih snimanja te verifikacija dobivenih rezultata.

Dobiveni rezultati svakako su veliki korak naprijed u detektiranju i prepoznavanju podzemne infrastrukture i dobra osnova za nastavak započetih aktivnosti. Sustav koji obrađuje izlazne podatke GPR-a koristeći primjenu umjetne inteligencije te kao izlazni rezultat pruža informaciju o točnoj trasi i tipu podzemnih instalacija, predstavlja nešto što je ideal svake komunalne tvrtke. CEKOM je svojim rezultatima pokazao da je to moguće.

CEKOM