Koja je razlika između kalorimetra i razdjelnika?

Kalorimetar je uređaj koji je jedino ovlašteno mjerilo toplinske energije u prometu roba i usluga te mjeri u mjernim jedinicama kWh, tj. MWh. Ugrađuje se  u novim zgradama koje imaju centralni sustav grijanja razveden na horizontalnoj osnovi s vlastitim dovodom topline i jednim mjernim mjestom za svaku samostalnu uporabnu cjelinu.

Više 

Zašto razdjelnik ne mjeri u kWh?

Razdjelnici topline mjere razliku temperature s kojom orgjevno tijelo grije prostor i temperature s kojom prostor grije ogrjevno tijelo (Δt), u jedinici impuls. U stambenim zgradama u kojima je sustav centralnog grijanja proveden kroz vertikale koje prolaze kroz stanove, nemoguće je mjeriti potrošnju pojedinog stana na jednom mjestu bez rekonstrukcije sustava grijanja i ugradnje individualnih mjerila toplinske energije.

Više 

Emitira li razdjelnik zračenje i može li biti štetan za ljudsko zdravlje?

Razdjelnik je potpuno siguran uređaj. Mobilni telefoni emitiraju 3.000-5.000 mW, bežični internet emitira 20-50 mW, a razdjelnik emitira 0,01 mW zračenja što je vrlo mala vrijednost. Pojedini proizvođači rade razdjelnike koji samo 4 puta u 24 sata emitiraju tako malo zračenje, ostalo vrijeme su u spavanju. Sama emisija traje nekoliko desetinki sekundi, koliko je razdjelniku potrebno da izmjerenu vrijednost pošalje sakupljaču signala.

Više 

Jesu li uštede moguće za sve stanove?

U praksi su zabilježene uštede na razini zgrade u svim zgradama u Hrvatskoj i Europi, i to u prosjeku od 10% do 30%. Pod pojmom „ušteda“ podrazumijeva se smanjenje ukupne potrošnje toplinske energije na glavnom mjerilu toplinske energije ugrađenom u podstanici zgrade u sezoni nakon ugradnje razdjelnika i termostatskih setova, u odnosu na sezonu prije ugradnje, svedeno na jednake temperaturne uvjete.

Više 

Kako se obračunava potrošnja stanarima koji nisu ugradili razdjelnike u svoje stanove?

Pravilnikom o načinu raspodjele potrošnje toplinske energije i Izmjenama i dopunama Pravilnika definiran je korektivni faktor koji iznosi 2 ili više (ukoliko tako odluče suvlasnici). Prema njemu stanovi na zajedničkom mjerilu toplinske energije, koji prilikom ugradnje sustava razdjelnika topline nisu ugradili razdjelnike topline, u konačnici sudjeluju sa 2 ili više puta većom površinom stana u raspodjeli isporučene toplinske energije (ukoliko tako odluče suvlasnici).

Više