Koji su uvjeti za ugradnju razdjelnika u zgradu ili stambeni blok?

Uvjeti za ugradnju razdjelnika u zgradu ili stambeni blok propisani zakonskom regulativom su da stanari s barem 80 % površinskog udjela u zgradi odluče ugraditi razdjelnike.

Ukoliko potencijalni korisnik računa na subvencioniranje ugradnje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, također je propisano da 80 % površine zgrade mora biti uključeno u ugradnju. Ovdje bismo preporučili svim zgradama koje se odluče na ugradnju da to bude u 100% stanova sukladno zakonskoj regulativi koja je na snazi.