Koja je razlika između kalorimetra i razdjelnika?

Kalorimetar je uređaj koji je jedino ovlašteno mjerilo toplinske energije u prometu roba i usluga te mjeri u mjernim jedinicama kWh, tj. MWh. Ugrađuje se  u novim zgradama koje imaju centralni sustav grijanja razveden na horizontalnoj osnovi s vlastitim dovodom topline i jednim mjernim mjestom za svaku samostalnu uporabnu cjelinu.

Stambene zgrade starije godine izgradnje imaju sustav u kojem kroz jedan stan prolazi nekoliko vertikalnih cijevi na koje su spojeni radijatori pa ne postoji jedno mjerno mjesto u stanu. Zato je i nemoguće ugraditi kalorimetar u stan s vertikalnim sustavom bez opsežnog građevinskog zahvata koje uključuje kompletnu rekonstrukciju cijevi u zidovima i ugradnju kalorimetra ispred stana. U takve se sustave može ugraditi razdjelnike (eng. heat-cost allocators), koji su također mjerni uređaji, ali oni mjere isijavanje ogrjevnog tijela te služe za određivanje udjela u ukupnoj potrošnji svake samostalne uporabne cjeline.