Zašto razdjelnik ne mjeri u kWh?

Razdjelnici topline mjere razliku temperature s kojom orgjevno tijelo grije prostor i temperature s kojom prostor grije ogrjevno tijelo (Δt), u jedinici impuls. U stambenim zgradama u kojima je sustav centralnog grijanja proveden kroz vertikale koje prolaze kroz stanove, nemoguće je mjeriti potrošnju pojedinog stana na jednom mjestu bez rekonstrukcije sustava grijanja i ugradnje individualnih mjerila toplinske energije.

Zato se koriste razdjelnici na svakom radijatoru, kako bi se bilježio udio potrošnje radijatora u ukupnoj potrošnji zgrade. Udjeli se iskazuju u impulsima – udio impulsa stana u ukupnim impulsima u zgradi jednak je i udjelu u potrošenoj toplinskoj energiji tog stana u ukupno potrošenoj energiji zgrade zajedno sa određenim dijelom udjela svakog stana prema površini.