Kako se obračunava potrošnja stanarima koji nisu ugradili razdjelnike u svoje stanove?

Pravilnikom o načinu raspodjele potrošnje toplinske energije i Izmjenama i dopunama Pravilnika definiran je korektivni faktor koji iznosi 2 ili više (ukoliko tako odluče suvlasnici). Prema njemu stanovi na zajedničkom mjerilu toplinske energije, koji prilikom ugradnje sustava razdjelnika topline nisu ugradili razdjelnike topline, u konačnici sudjeluju sa 2 ili više puta većom površinom stana u raspodjeli isporučene toplinske energije (ukoliko tako odluče suvlasnici).