Isporuka odoranta tetrahidrotiofen (THT), punjenje uređaja za odorizaciju s kontrolom nivoa odorizacije u MRS prirodnog plina tijekom 12 mjeseci

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Isporuka odoranta tetrahidrotiofen (THT), punjenje uređaja za odorizaciju s kontrolom nivoa odorizacije u MRS prirodnog plina tijekom 12 mjeseci, Ev.br. 28-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. ožujak 2023. godine do 10:00 sati.

28_23_DoN

28_23_Troτkovnik

28_23_Ponudbeni list

28_23_Odluka_i_zapisnik

Usluga provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 12 mjeseci

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Usluge provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 12 mjeseci, Ev.br. 25-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. ožujka 2023. godine.

25_23_DoN

25_23_Troškovnik

25_23_Odluka_i_zapisnik

Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju tijekom 2023. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju tijekom 2023. godine, Ev.br. 14-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. siječanj 2023. godine do 10:30 sati.

14_23_DoN_konačno

14_23_Troškovnik

14_23_Odluka_i_zapisnik

Hitne intervencije popravaka toplovodnih sustava tijekom 2023. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Hitne intervencije popravaka toplovodnih sustava tijekom 2023. godine , Ev.br. 05/23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. siječanj 2023. godine do 10:00 sati.

05_23_DoN_Hitne_intervencije_popravaka_toplovodnih_sustava

05_23_Troškovnik_Hitne intervencije_

05_23_Odluka_i_zapisnik

Nabava tehničkih plinova tijekom 2023. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava tehničkih plinova tijekom 2023. godine, Ev.br. 02-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. siječanj 2023. godine do 10:30 sati.

02_23_DoN_Nabava_tehničkih_plinova_tijekom_2023_godine

02_23_Troškovnik_Tehnički_plinovi

02_23_Odluka_i_zapisnik

Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za listopad 2022.

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za listopad 2022., Ev.br.48-22

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. rujan 2022. godine do 15:00 sati.

48_22_Dokumentacija_Nabava-za-nadoknadu-gubitaka_listopad 2022

48_22_Troskovnik-i-ponudbeni-list_listopad 2022

Održavanje i ispitivanje S uređaja i instalacija tijekom godine dana

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Održavanje i ispitivanje S uređaja i instalacija tijekom godine dana, Ev.br. 47/22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 8. rujan 2022. do 11:30.

47_22_DoN_konačno

47_22_Troškovnik

47_22_Odluka

47_22_Zapisnik