Nabava tehničkih plinova tijekom 2023. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava tehničkih plinova tijekom 2023. godine, Ev.br. 02-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. siječanj 2023. godine do 10:30 sati.

02_23_DoN_Nabava_tehničkih_plinova_tijekom_2023_godine

02_23_Troškovnik_Tehnički_plinovi

02_23_Odluka_i_zapisnik