Ispitivanje sigurnosnih ventila tijekom 2023. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Ispitivanje sigurnosnih ventila tijekom 2023. godine, Ev.br. 30-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. svibanj 2023. godine do 10:00 sati.

30_23_DoN

30_23_Troškovnik_sigurnosni_ ventili_2023

30_23_Odluka

30_23_Zapisnik