Nabava uredskog materijala tijekom 2023. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava uredskog materijala tijekom 2023. godine, Ev.br. 12-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. siječanj 2023. godine do 10:30 sati.

12_23_DoN

12_23_Troškovnik

12_23_Odluka_i_zapisnik