Usluga servisa plinske CNG instalacije na vozilima tijekom 12 mjeseci

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Usluga servisa plinske CNG instalacije na vozilima tijekom 12 mjeseci, Ev.br. 39-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 2. travanj 2021. godine do 10:00 sati.

39_21_DoN

39_21_Troškovnik

39_21_Odluka

39_21_Zapisnik

Hitne intervencije popravaka toplovodnih sustava tijekom 2021. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Hitne intervencije popravaka toplovodnih sustava tijekom 2021. godine, Ev.br. 26-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2021. godine do 11:00 sati.

26_21_DoN_Hitne_intervencije_popravaka_toplovodnih_sustava

26_21_Troškovnik_Hitne intervencije_

26_21_Odluka_i_zapisnik

Usluga provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 2021. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Usluga provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 2021. godine, Ev.br. 15-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 01. veljače 2021. godine do 10:30 sati.

15_21_DoN

15_21_Troškovnik

15_21_Odluka_i_zapisnik