Poštanske usluge

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge, Ev.br. 29-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2021. godine do 10:30 sati.

29_21_DoN

29_21 Troškovnik_Energo_2021

29_21_Ponudbeni list

29_21_Odluka

29_21_Zapisnik