Nabava auto guma tijekom 2021./2022. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava auto guma tijekom 2021./2022. godine, Ev.br. 36-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. ožujka 2021. godine do 12:00 sati.

36_21_DoN

Troškovnik_gume_2021

36_21_Odluka

36_21_Zapisnik