Nabava prijelaznih komada PEHD-ČELIK tijekom godine dana

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava prijelaznih komada PEHD-ČELIK tijekom godine dana, Ev.br. 28-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. veljače 2021. godine do 10:30 sati.

28_21_DoN

28_21_Troskovnik

28_21_Odluka_i_zapisnik