Hitne intervencije popravaka toplovodnih sustava tijekom 2021. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Hitne intervencije popravaka toplovodnih sustava tijekom 2021. godine, Ev.br. 26-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2021. godine do 11:00 sati.

26_21_DoN_Hitne_intervencije_popravaka_toplovodnih_sustava

26_21_Troškovnik_Hitne intervencije_

26_21_Odluka_i_zapisnik