Usluga provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 2021. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Usluga provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 2021. godine, Ev.br. 15-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 01. veljače 2021. godine do 10:30 sati.

15_21_DoN

15_21_Troškovnik

15_21_Odluka_i_zapisnik