Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju, Ev.br. 14-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. siječanj 2021. godine do 10:30 sati.

14_21_DoN_konačno

14_21_Troškovnik

14_21_ Odluka_i_zapisnik