Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, Ev.br. 12-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. siječanj 2021. godine do 12:00 sati.

12_21_DoN_usluga_mjerenja_emisija

12_21_Troškovnik

12_21_Odluka_i_zapisnik_Mjerenje_emisija