Ispitivanje sigurnosnih ventila tijekom 2021. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Ispitivanje sigurnosnih ventila tijekom 2021. godine, Ev.br. 42-21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2021. godine do 11:00 sati.

42_21_DoN

TROŠKOVNIK – SIGURNOSNI VENTILI 2021.

42_21_Odluka i zapisnik