U Gradskoj vijećnici predstavljen europski projekt “Obnova toplinarstva grada Rijeke”

U četvrtak, 8. travnja 2021. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke predstavljen je Energov europski projekt “Obnova toplinarstva grada Rijeke” koji obuhvaća ulaganje u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) te obnovu i izgradnju toplovodne distribucijske mreže u gradu Rijeci.

Za realizaciju projekta EU sredstva osigurana su putem poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 106.924.107,46 kuna dok su odobrena EU bespovratna sredstva unutar ovog iznosa 83.893.707,80 kuna, osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Na predstavljanju projekta sudjelovali su gradonačelnik grada Rijeke Vojko Obersnel, direktor tvrtke Energo d.o.o. Sanjin Kirigin te direktor Sektora toplinske energije u Energu Vatroslav Jukić.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako ovaj investicijski projekt neće opteretiti građane, odnosno korisnike Energovih usluga, dok je direktor Kirigin najavio da će Energo dovršenjem projekta moći ponuditi nižu cijenu toplinske energije za korisnike u Rijeci, iako će konačan učinak utjecati dijelom i o krajnjim korisnicima i njihovoj suradnji u investiranju u infrastrukturu kojoj su oni vlasnici, kako bi se postigla maksimalna učinkovitost.

O tome što uključuju projektne aktivnosti govorio je Vatroslav Jukić, direktor sektora toplinske energije u Energu koji je istaknuo kako je dio postojećeg sustava stariji od 30 godina, srednje loživo ulje još uvijek ima udio od ~11% kao primarno gorivo za proizvodnju toplinske energije, obnovljivih izvora energije nema, a dio toplana nema automatizaciju te rade samo u periodu od 6:00-22:00. Očekuje se obnova 90% postojeće preostale stare distributivne mreže uz izgradnju spojnih toplovoda, spajanje i rekonstrukcija sedam toplinskih sustava (63% današnje proizvodnje), ugradnja kogeneracije i potpuni prelazak s lož ulja na prrodni plin, ugradnja solarnih panela i spremnika, potpuna automatizacija svih sustava te unaprjeđenje učinkovitosti radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije.

 

Statusi realizacije projekta

U veljači 2018. godine potpisan je sporazum između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Grada Rijeke (kao središta/nositelja Urbane aglomeracije Rijeka) o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja dio kojeg je projekt “Obnova toplinarstva Grada Rijeke”.

Koncept projekta odobren je u veljači 2020. godine od strane nadležnog tijela EU komisije (DG COMP) te je u drugom i trećem kvartalu 2020. godine pripremljena potrebna projektna dokumentacija za realizaciju projekta i izrađena Studija izvodljivosti sa CBA analizom. U prosincu 2020. godine otvoren je pozivni natječaj za projektnu prijavu, isključivo za Energo d.o.o. kao jedinog prihvatljivog prijavitelja. Prijava je predana do roka zatvaranja natječaja odnosno 15.01.2021. godine. U ožujku 2021. godine zaprimljena su pozitivna rješenja nadležnih tijela/institucija za provedbu natječaja, između ostalog Odluka o financiranju te do kraja travnja 2021. godine predložen Ugovor o financiranju za potpis.

 

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti uključuju:

Obnovu postojeće toplovodne distribucijske mreže, odnosno rekonstrukciju 7,9 km postojeće distribucijske toplovodne mreže.

Izgradnju nove spojne toplovodne distribucijske mreže, odnosno izgradnju 2,5 km nove toplovodne distribucijske mreže prilikom čega bi se spojila 3 sustava toplinarstva na istočnom dijelu grada u jedinstveni sustav (Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica) te 3 sustava toplinarstva na zapadnom dijelu grada (Malonji, Zamet, Krnjevo) također u jedinstveni sustav.

Obnovu 4 postojeća proizvodna pogona toplana što uključuje obnovu toplana Gornja Vežica, Malonji, Zamet i Srdoči gdje se planira ugradnja kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije kao i ugradnja solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora. Dodatno je planirana kompletna automatizacija spomenutih toplana kako bi se mogle daljinski voditi i upravljati njihovim radom. Također, radi optimizacije proizvodnje toplinske energije i smanjenja troškova u toplanama gdje će se ugrađivati kogeneracijski uređaji bit će postavljeni spremnici toplinske energije. Oni omogućuju konstantniji rad kogeneracijskih uređaja tijekom dana kako bi se energija proizvodila u što optimalnijem režimu bez suvišnih troškova.

 

Glavni učinci projekta

  • Značajno smanjenje emisija CO2 u visini od 18%, te uklanjanje SO2 iz proizvodnje
  • Unaprjeđenje učinkovitosti radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije
  • Ukupno će se obnoviti gotovo 95% distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 25% ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom EBRD-a u razdoblju 2015.-2018. godine, dok će preostalih 70% ili 10,4 km biti obnovljeno ovim projektom; preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju
  • Prelazak svih proizvodnih pogona toplana na prirodni plin kao glavni energent uz zadržavanje loživog ulja kao rezerve u iznimnim slučajevima potrebe (u slučaju problema sa isporukom plina, remonti i slično); projekt će omogućiti proizvodnju više od 50% toplinske energije iz visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije po najstrožim važećim standardima EU direktiva
  • Potpuna obnova sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja proračuna Grada
  • Priprema sustava za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti, a sve sukladno EU “zelenom planu”
  • 24-satni rad svih toplana u sustavu

Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci odnosno do kraja 2023. godine.

 

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://www.rijeka.hr/obnovom-toplinarstva-grada-rijeke-ucinkovitijeg-povoljnijeg-grijanja/

https://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/predstavljen-projekt-obnova-toplinarstva-grada-rijeke/261749/

https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/krece-velika-obnova-toplinarske-mreze-u-rijeci-koja-bi-trebala-donijeti-pojeftinjenje-grijanja-za-koliko-ne-zna-se/

 

 

Za realizaciju projekta EU sredstva osigurana su putem poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurana iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 106.924.107,46 kuna dok su odobrena EU bespovratna sredstva unutar ovog iznosa 83.893.707,80 kuna.