Usluga provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 12 mjeseci

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Usluge provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 12 mjeseci, Ev.br. 25-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. ožujka 2023. godine.

25_23_DoN

25_23_Troškovnik

25_23_Odluka_i_zapisnik