Isporuka odoranta tetrahidrotiofen (THT), punjenje uređaja za odorizaciju s kontrolom nivoa odorizacije u MRS prirodnog plina tijekom 12 mjeseci

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Isporuka odoranta tetrahidrotiofen (THT), punjenje uređaja za odorizaciju s kontrolom nivoa odorizacije u MRS prirodnog plina tijekom 12 mjeseci, Ev.br. 28-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. ožujak 2023. godine do 10:00 sati.

28_23_DoN

28_23_Troτkovnik

28_23_Ponudbeni list

28_23_Odluka_i_zapisnik